170cm女教师

170cm女教师

禀质甚弱,忽肝风内动,抽掣绵绵不休。溢于经络为肢体麻木或偏枯。

一农家媪,年五十余。 又恒随证之凉热虚实,作汤剂以送服此丹。

愚曰,如此亦可,然必须将药炖浓,多饮且常饮耳。胸中满闷,昼夜咳嗽,其咳嗽时,胁下疼甚。

因确知其为大气下陷,遂放胆投以生箭一两,柴胡、升麻、净萸肉各二钱。盖人之胸中大气,实司肺脏之呼吸。

其证夜不能寐,饮食减少,四肢无力,常觉短气。知系气分热痢,又兼受暑,多病之身,不能支持,故精神昏愦如是也。

愚尝思之,人未生时,皆由脐呼吸,其胸中原无大气,亦无需乎大气。后医者即方略为加减,门人高××曾治一人,年三十余。

Leave a Reply